Načelo izbjegavanja sukoba interesa

Smart Sense d.o.o. se u svojim nabavama vodi načelom izbjegavanja sukoba interesa.

Popis gospodarskih subjekata s kojima je Smart Sense d.o.o. u sukobu interesa:
•  Tetra Navis d.o.o., Kneginečka 13, 10000 Zagreb, OIB: 50800187433
•  Smart Net d.o.o., Zagrebačka cesta 145a, 10000 Zagreb, OIB: 18916352871
•  Smart Audiovisual d.o.o., Zagrebačka cesta 145a, 10000 Zagreb, OIB: 27836144784
•  Osam d.o.o., Ulica Milovana Kovačevića 8, 10000 Zagreb, OIB: 02742012742
•  Smart AirQ d.o.o., Zagrebačka cesta 145a, 10000 Zagreb, OIB: 97511700224
•  Smart Bit projects d.o.o., Zagrebačka cesta 145a, 10000 Zagreb, OIB: 71447962904

•  Vektor IT d.o.o., Veslačka ulica 17a, 10000 Zagreb, OIB: 08963113895

•  Enter Group d.o.o., Zagrebačka cesta 145a, 10000 Zagreb, OIB: 73390597739

•  MT taekwondo d.o.o., Zagrebačka cesta 145A, 10000 Zagreb, OIB: 23065050070

•  PEMAPOP, obrt za usluge, Vl. Zvonimir Anić, Prigornica 35a, Zagreb, OIB: 70050457699

•  SALIENS-SAVJETOVANJE, obrt za usluge, Vl. Marko Pecić, LANIŠTE 13 B, Zagreb, OIB: 94216019986

 

 

 

Drag