Case studies Suradnja s NZJZ Andrija Štampar – jamac kvalitete Smart Sense mjerne stanice za praćenje kvalitete zraka

Pametni gradovi i okoliš
Suradnja s NZJZ Andrija Štampar – jamac kvalitete Smart Sense mjerne stanice za praćenje kvalitete zraka

Europska unija već je dugi niz godina globalni predvodnik u izgradnji čišćeg i zdravijeg društva, a jedan od temelja na kojima ta izgradnja mora počivati je očuvanje i poboljšanje kvalitete zraka. Svjesna toga, EU donosi regulativu1 o kvaliteti zraka i čišćem zraku za Europu u kojoj, među ostalim, definira potrebnu točnost podataka dobivenih indikativnim mjerenjima kvalitete zraka. 

Ne čudi činjenica da indikativna mjerenja imaju niži prag točnosti od mjerenja na stalnim mjestima, ali mi u Smart Sense-u uvijek težimo većoj točnosti i boljim rezultatima od onih propisanih regulativom. Iz tog razloga, proveli smo testiranje u kojoj smo vrijednosti dobivene našom mjernom stanicom za praćenje kvalitete zraka usporedili s vrijednostima iz profesionalne stanice za mjerenje na stalnom mjestu u vlasništvu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar.  

U testu su korištene tri različite Smart Sense mjerne stanice, jedna na razdoblje od šest mjeseci, a ostale dvije na razdoblje od mjesec dana. Uzorci u svim stanicama uzimani su jednom po satu, a mjerene su razine CO, NO, NO2 i O3. Mjereni podaci iz svih stanica pokazali su iznimno visoku razinu korelacije s referentnim podacima iz profesionalne stanice (R > 0,9). Nije uočena značajna varijabilnost između različitih Smart Sense mjernih stanica, a test u trajanju od 6 mjeseci nije pokazao nikakvu značajnu degradaciju kvalitete stanice u duljem periodu.

Želeći osigurati ovako visoku razinu kvalitete svim svojim klijentima, ugovorili smo s NZJZ dr. Andrija Štampar sporazum o suradnji u kojem je, među ostalim, dogovorena validacija Smart Sense mjernih stanica usporedbom vrijednosti parametara s vrijednostima utvrđenim na mjernoj postaji Mirogojska cesta, u vlasništvu NZJZ dr. Andrija Štampar. Na taj način, u svrhu interne kontrole testiramo svaku mjernu stanicu za praćenje kvalitete zraka proizvedenu kod nas te dajemo sve od sebe kako bi klijentima isporučili stanice koje su, ne samo zadovoljavajuće prema EU regulativi, nego i najtočnije i najpouzdanije mjerne stanice za indikativna mjerenja na tržištu.

Uz suradnju na znanstvenim i istraživačkim aktivnostima, dodatan dokaz u prilog činjenici da stručnjaci s NZJZ dr. Andrija Štampar prepoznaju Smart Sense mjerne stanice za praćenje kvalitete zraka kao kvalitetan i pouzdan uređaj za indikativno mjerenje kvalitete zraka nastavak je njihovog programa Ekološka karta Grada Zagreba2. U svrhu razvoja i dopune mrežnog sustava za praćenje i kontrolu kvalitete zraka koriste šest novih Smart Sense mjernih stanica opremljenih senzorima za mjerenje koncentracija NO, NO2, NOx, SO2, CO, O3, PM1, PM2.5, PM10 te senzorima za mjerenje meteoroloških parametara (temperatura, relativna vlažnost i tlak zraka). Uz to, svih 6 stanica nude opciju ugradnje dodatnih senzora za praćenje razine buke, količine padalina, smjera i brzine vjetra te razine elektromagnetskog zračenja. Ponosni smo što imamo priliku sudjelovati u ovom projektu za kojeg vjerujemo da će donijeti brojne koristi ne samo stručnjacima i znanstvenicima, nego i svim građanima našeg glavnog grada.

 

1 – Direktiva 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća - LINK

2 – Ekološka karta Grada Zagreba - LINK

Drag