Case studies Veliki interes građana za kvalitetu zraka – primjer grada Zaboka

Pametni gradovi i okoliš
Veliki interes građana za kvalitetu zraka – primjer grada Zaboka

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) središnje je mjesto prikupljanja i ulaganja izvanproračunskih sredstava u projekte zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj. Grad Zabok je, u sklopu inicijative za „pametni grad“, iz FZOEU osigurao sredstva za sufinanciranje instalacije dvije Smart Sense stanice za indikativno mjerenje kvalitete zraka.

Mjerna stanica Sensees.Environment sadrži više senzora za mjerenje različitih parametara bitnih za kvalitetu zraka poput koncentracije čestica (PM1.0, PM2.5 i PM10) i različitih plinova kao što su CO, SO2, NO, NO2 i O3 te razina temperature, relativne vlažnosti i atmosferskog tlaka. Moguće je integrirati i dodatne senzore za brzinu i smjer vjetra, razine buke, količine padalina i elektromagnetskog zračenja. U ovom slučaju, pomoću 4G tehnologije izmjereni se podaci šalju u centralni oblak (cloud) te je omogućena analiza podataka vezanih uz kvalitetu zraka, kao i njihovo praćenje u realnom vremenu.

Grad Zabok je podatke s obje Sensees.Environment mjerne stanice učinio javno dostupnima na svojoj internet stranici1. Cilj ove inicijative je povećati svjesnost o važnosti kvalitete zraka te skrenuti pažnju na utjecaj građana na nju. Stranica bilježi broj posjeta na prikazane podatke o kvaliteti zraka i jasan je velik interes građana. Podaci o kvaliteti zraka u prosjeku su pogledani 1,200 puta dnevno, što za grad s gotovo 9,000 stanovnika znači da skoro 15% njegovih građana dnevno prati stanje kvalitete zraka koji udišu.

Vjerujemo da je podizanje svjesnosti građana najsigurniji način za postizanje i očuvanje čišćeg i zdravijeg zraka u budućnosti, a primjer Zaboka pokazuje pravi smjer za postizanje tog cilja. Ponosni smo što smo dio ovog projekta te ćemo nastaviti s aktivnostima educiranja javnosti i razvoja bolje tehnologije vezane uz kvalitetu zraka.

 

1 – Internet stranica grada Zaboka  - LINK

Drag