Case studies Smart Environment za nadzor kvalitete zraka i 5G zračenja

Pametni gradovi i okoliš
Smart Environment za nadzor kvalitete zraka i 5G zračenja

Razvoj novih tehnologija, uz brojne pozitivne posljedice, nosi i određen broj izazova za naše društvo te ne čudi činjenica da se, uz pojavu novih tehnologija, redovno javlja i određen otpor njihovu puštanju u pogon. Jedan od novijih primjera takvog otpora vezan je uz pitanje 5G tehnologije. Na primjer, ispitivanje provedeno 2020. godine u Francuskoj pokazuje da je 39 % ispitanih1 protiv puštanja u pogon 5G mreža. Polovica ispitanih2 izrazila je zabrinutost oko mogućeg negativnog utjecaja elektromagnetskih mreža na zdravlje, a 20 % njih3 podupire uništavanje baznih stanica kao znak protesta protiv korištenja 5G tehnologije. Ovo ispitivanje jedno je od mnogih koja pokazuju važnost bolje komunikacije o 5G tehnologiji između telekomunikacijskih operatera i korisnika.

U A1 Slovenija prepoznali su ovu važnost i odlučili nadzirati mogući utjecaj na okoliš prve bazne stanice postavljene u Ljubljani u 2019. godini. Kako bi u tome uspjeli, mi iz Smart Sense-a udružili smo snage s Končar – Institutom za elektrotehniku kako bismo razvili Smart Environment – sustav za mjerenje elektromagnetskih polja i kvalitete zraka. Sustav sadrži senzore za parametre vezane uz kvalitetu zraka kao što su koncentracije plinova CO, O3, SO2, NO, NO2, čestica PM1.0, PM2.5 i PM10 te razina atmosferskog tlaka, relativne vlažnosti i temperature. Uz to, sustav mjeri i obrađuje razinu zračenja elektromagnetskih polja u unaprijed definiranim frekvencijskim područjima te sve podatke šalje u centralni oblak (cloud).

Kako bi prikazali sveobuhvatni uvid u korištenje i posljedice 5G mreža, u A1 Slovenija odlučili su transparentno postupati s mjerenim podacima i učiniti ih javno dostupnima na internet stranici4. Na ovaj način, svatko ima uvid u trenutne i prošle vrijednosti parametara vezanih uz kvalitetu zraka i razinu elektromagnetskog zračenja.

Vjerujemo da su otvorenost i transparentnost podataka uvjeti za uspješno puštanje u pogon svake nove vrste tehnologije te da su iz A1 Slovenije postavili pravi primjer u tom pravcu. Ponosni smo što možemo javnosti pružiti rješenje za nadzor svih utjecaja na okoliš od strane 5G mreža te vjerujemo da će to dovesti do bržeg prihvaćanja 5G tehnologije od strane javnosti.

 

1 – Statista /  Are you in favor of deploying 5G where you live? - LINK

2 – Statista / To what extent are you concerned about possible health risks related to electromagnetic fields? - LINK

3 – Statista / Do you support the destruction of cell towers in order to protest against the deployment of 5G? - LINK

4 – A1 Smart Environment - LINK

Drag